Fakturaer til hytteiere i 2015/2016

Styret i hytteierforeningen har den siste tiden jobbet med utfakturering av bidrag til løypestøtte og vinterbrøytingen. 

Bidrag til løypestøtte er sendt alle hytteiere på Søndre og Nordre Fjellstølen med betalingsfrist 10/12

Faktura for vinterbrøyting av stamveier blir postlagt 11/12 med forfall 25/12.

Veilaget har fått opplyst at Kvaal Maskin vil fakturere for avtale om brøyting av p-plasser, oppkjørsler osv i januar.

Faktura for Medlemskontingent til Hytteierforeningen sendes i januar 2016.

Vi minner om at de som mottok faktura for bidrag til løypelaget i postkassen (papirfaktura) sender sin mailadresse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. slik at vi fremover kan spare portokostnader.

Styret i Hytteierforeningen ønsker dere alle en riktig god jul og håper dere får brukt skiene på fjellet i romjulen.

Informasjon fra styret i Hytteeierforeningen.

Vinteren nærmer seg på Søndre Fjellstølen, og vedlagt finner du litt informasjon om styrets arbeid. De som ønsker medlemsskap bes sende oss en mail om nettopp det. Gå inn på hjemmesiden øverst til høyre og trykk på "Innmeldingsskjema". Husk at uten en Hytteierforeningen ville vi nok ikke hatt hverken koordinering av skiløyper eller felles avtale om vinterbrøyting. Mer informasjon om styrets arbeid finner du HER.

Informasjon vinterbrøyting og konstituering av Veilag

Styret i veilaget er nå konstituert

På konstitueringsmøtet for veilaget den 25. september ble interim styret enstemmig valgt til å fortsette som styre for sesongen 2015/16.  Vi har nå hatt vårt første styremøte og konstituert oss selv.  Vedtektene for veilaget finner dere her Veilagets styre består for sesongen 2015/16 av følgende personer:

 1. Leder:             Morten Wiese, Dugurdbergsvegen 97
 2. Styremedlem: Lars Hoff-Arnesen, Dugurdbergsvegen 112 (Formann i hytteeierforeningen)
 3. Styremedlem: Bjørn-Jarle Wiger, Hihaugvegen 29 (styremedlem i Løypelaget)
 4. Styremedlem: Jan Hunsbedt, Bøensgutu 59
 5. Styremedlem: Jon Liverud, Dugurdsbergvegen 71 (Leder i Løypelaget)


Veilagets umiddelbare oppgaver er som følgende:

 •          Få på plass endelig brøyteavtale med Jostein Kvaal (Kvaal Maskin AS)
 •          Ferdigstille arbeidet med brøytekart og soneinndeling for sesongen 2015/16
 •          Finregne på endelig priser for de forskjellige sonene
 •          Registrere veilaget i Brønnøysundregistrene
 •          Etablere kontaktpersoner for alle veiene
 •          Etablere avtale med Regnskap og Revisjon Valdres AS

Husk at alle spørsmål til veilaget og kommentarer til brøytingen av stamveiene skal sendes til veilaget og ikke til brøyter. Send en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brøytekart og soneinndeling

Endelig brøytekart for sesongen 2015/16 er tilgjengelig HER.  Soneinndelingen tar utgangspunkt i avstand fra hovedvei (Søre Fjellstølsveg).  For å lette administrasjonen for veilaget og brøyter har vi valgt å dele opp i 3 soner pluss sone 0 for de med adresse Søre Fjellstølsveg.  Stamveiene som inngår i brøytekontrakten med Jostein Kvaal er merket med blå stiplet linje på kartet.  Forutsetningen for å inngå i stamveinettet er at det er 4 eller flere hytter som benytter veien som fellesvei frem til hytta. Alle andre veistubber er å regne som stikkveier og oppkjørsler. Brøyting av stikkveier, oppkjørsler og parkeringsplasser avtales direkte med Jostein Kvaal ved å sende inn egen kontrakt (kontrakten finner dere her.  Vedlagte kart vil gjelde for sesongen 2015/16 og så vil vi vurdere justeringer for neste sesong basert på de tilbakemeldinger vi får.  Roleghaugvegen vil for sesongen 2015/16 bli brøytet av Olav Hagene pga. tidligere inngåtte avtaler, men er tegnet inn på brøytekartet som del av stamveinettet.  Kommentarer kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

Brøyteavgift

Vi har nå fått endelig oversikt over brøytekostnader for sesongen 2015/16 og ferdigstilt de siste justeringene av sonene.  Brøyteavgiften vil være delt opp i en fellesdel (brøyters beredskap, økt fremkommelighet for utrykningskjøretøyer, turveinett etc.) og en del basert på sonebeliggenhet. I tillegg kommer egen avtale for brøyting av stikkvei/innkjøring/p-plass.  Sone 0 betaler i utgangspunktet kun fellesdelen og avtaler evnt. brøyting av stikkvei/innkjørsel/p-plass direkte med brøyter.  Dette gir hytteiere i Sone 0 muligheten til å benytte Kvaal Maskin til å få sin P-plass/Stikkvei fra Søre Fjellstølenvegen brøytet.

Kontraktpriser for hver sone finner du HER

Hvilken sone din hytte (GNR/BNR) tilhører finner du HER

Kontaktpersoner stamveier

Styret i Veilaget ønsker at hver stamvei oppnevner en primærkontakt. Vi oppfordrer de stamveiene som ikke har en kontaktperson om å finne frem til en god kontakt, samt at man danner et veilag for sin stamvei som ivaretar vedlikeholdet sommerstid, slik at veien holder den standarden som vinterbrøytingen krever. Oversikt over kontaktpersoner finner du HER

Faktura vil bli sent fra Revisjon og Regnskap Valdres AS ca. 1 november.

Brøyteavtale for Søndre Fjellstølen Veilag Informasjon til alle hytte eiere

Overordnet kategori: Nyheter

Informasjon til alle hytte eiere

 • Søndre Fjellstølen Veilag har inngått brøyteavtale med 4 sesongers varighet med Kvaal Maskin, Reinli.
 • Avtalen gjelder fra 1. oktober 2015 om brøyting av ca.15 stamveger som tar av fra Søndre Fjellstølvegen, inklusiv stikking med brøytepinner. Brøyting og stikking av den enkelte hytte eiers oppkjørsel, P-plass eller stikkveg omhandles ikke av denne brøyteavtalen. Stamveier er;

  Brubakkvegen Hihaugvegen
  Brøtastølvegen Karistølvegen
  Bøensgutu   Marsteinhøgdvegen
  Djupedalsvegen Myrestølvegen
  Dugurdsbergvegen Roleghaugvegen
  Finntoppvegen Snohaugvegen
  Fjellstølivegen Gamle Fjellstølvegen
  Fjellsynvegen  

 • Brøyting utføres i sesongen 1. oktober og ut april. Brøyting ved behov- og skal være påbegynt innen 10 cm snøfall i vegbanen. Ved vind/føyke og ekstremvær skal brøyting utføres for best mulig fremkommelighet, spesielt i helger og ferier. Det gjøres oppmerksom på at det ved ekstremvær kan være umulig å holde stamvegene åpne, brøyter vil søke å varsle pr. SMS for hytte eiere som har avtale om brøyting av egen oppkjørsel.
 • Veilaget har delt inn brøytingen i 4 soner basert på avstand fra Søndre Fjellstølvegen. Sone 0 er hytter med direkte avkjørsel til sin tomt fra Søre Fjellstølvegen. Øvrige hytter er delt inn i hhv. Sone 1, 2 og 3 avhengig av distanse som må tilbakelegges på 1 eller flere av de nevnte stamveier.
 • Kvaal Maskin har dokumentert reserve maskiner med mannskap for å sikre kontinuitet ved vanskelige forhold eller avbrudd. 
 • Veilaget vil fakturere den enkelte hytte eier i november for hver sesong basert på et beredskapsbeløp og et beløp for den sone den enkelte hytte ligger i.
 • Før hver sesong vil avtalen justeres for hvilke stamveger som skal inkluderes. Prisen er fast med indeksregulering.
 • Styret ber om at alle henvendelser vedrørende brøyting av stamvegene gjøres til styret i Veilaget- og ikke direkte til brøyter.
 • Brøyter, Kvaal Maskin- vil tilby alle betalende medlemmer av Veilaget brøyting av egen oppkjørsel/stikkveg. Den enkelte hytte eier må inngå separat avtale med Kvaal Maskin for brøyting av egen oppkjørsel, avtale finner du vedlagt. Fyll ut avtalen og send til Kvaal Maskin. Dette faktureres direkte fra Kvaal Maskin.

På vegne av alle hytteeiere håper styret i Søndre Fjellstølen Veilag at avtalen vil sikre kontinuitet med gode brøyteforhold for alle parter; hytte eiere, brøyter/Kvaal Maskin og Veilaget.

Avtaleskjema for brøyting av stikkvei/p-plass finner du her.

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Søndre Fjellstølen Veilag

Presentasjon fra Veilagsmøte 25/9

Presentasjonen som ble holdt i forbindelse med konstituering av veilag finner du her.

Oversikt over hvilke hytter som p.t. er fordelt i de ulike sonene finner du her.

Kort oppsummert ble interimstyret (Hytteierforeningens styre) valgt også som styre for Veilaget. Styret vil konstituere seg selv med det første.

Det er viktig å forstå at Veilaget for Søndre Fjellstølen kun omfatter vinterbrøyting. Sommervedlikehold, og god nok veistandard for vinterbrøytingen må oppsittere/hytteiere til hver av de 15 stamveiene selv sørge for. Styret i Veilaget oppfordrer derfor hytteiere ved hver stamvei til å opprette sitt "veilag" slik at sommervedlikehold også blir ivaretatt.

Styret i veilaget ønsker 1 kontaktperson for hver av de 15 stamveiene, og ber om tilbakemelding på hvem som er det.

I det vedlagte ligger også en oversikt over hvilke hytter som p.t. er plassert i de ulike sonene. Styret i veilaget ønsker en tilbakemelding innen 15/10 på hvorvidt den enkelte hytteier mener seg berettiget en plassering i annen sone. En argumentert mail sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15/10.

Agenda for innkalling til Veilagsmøte

Etter sist årsmøte har styret i hytteeierforeningen jobbet intenst siden mai med å få på plass en forutsigbar, langsiktig og god løsning for brøyting på Søndre Fjellstølen.  Etter å ha drøftet dette både med ekstern juridisk ekspertise og innhentet erfaringer fra andre hyttegrender har vi konkludert med at den mest rasjonelle løsningen er å stifte et «stor-veilag» som kan inngå en bindende avtale med brøyter på vegne av alle hytteeierne.    I følge de råd vi har fått er skissert løsning juridisk holdbart og praktisk gjennomførbart for Veilaget og brøyter.

Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger på dette arbeidet både fra hytteeiere og grunneiere.  Mange har spørsmål knyttet til sin spesielle situasjon og noen få har utrykt skepsis til det vi har foreslått.  Men det store flertallet har vi ikke hørt noe fra.

For en bredest mulig oppslutning er det ønskelig at flest mulig kan komme på stiftelsesmøtet for etablering av Veilag på Søndre Fjellstølen.  Dette vil også være vesentlig for styret i Veilaget i det videre arbeide.  Ikke ta det for gitt at andre skal sørge for at «dette ordner seg».

Nedenfor finner du et fullmaktsskjema. Fullmakten sender du elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til en annen hytteier som vil stille på møtet og representere deg.

Agenda for møteinnkallingen finner du her

Vedtekter for veilaget finner du her

Veilagsliste med soneinndeling og priseksempel finner du her

Fullmakt finner du her

 

Mest stilte spm og svar ifbm veilag/vinterbrøyting

Overordnet kategori: Nyheter

I forbindelse med utsending av informasjon om veilag og brøytavtale har vi mottatt mange positive henvendelser, samt noen som ønsker ytterligere informasjon.  Vi har derfor valgt å legge ut mange av spørsmålene med svar her på nettsiden.

 

Hvorfor kan ikke Hytteierforeningen være ansvarlig for brøyting?
Hytteeierforeningen er en frivillig organisasjon og ikke alle hytteeierne er medlemmer.  Hytteeierforeningen har ikke anledning til å inngå en bindende avtale på vegne av alle hytteeierne på Fjellstølen.

Hvorfor kan ikke hver enkelt vei avtale brøyting istedenfor å etablere et nytt veilag
De fleste veier har ikke etablerte veilag.  De som har det er stort sett organisert rundt sommervedlikehold.  En potensiell brøyter er heller ikke interessert i å brøyte bare en vei, men trenger et visst volum for at det skal være lønnsomt.  Ved å ha alle veiene i ett veilag oppnår man også stordriftsfordeler og lavere pris per hytte.

Kan ikke eksisterende veilag, slik som I Dugurdbergsvegen også påta seg brøyting istedenfor å etablere et nytt veilag.
Se svar på spørsmålet over.  Grunneierlaget har ikke nødvendig utstyr eller interesse for å ta på seg dette oppdraget.

Jeg har hytte med adresse Søre Fjellstølveg , hvorfor er ikke vi inkludert i veilaget
I utgangspunktet er det grunneierlaget Huset og Vegen som er ansvarlig for Søre Fjellstølsveg. Brøyteavtalen de nå har inngått med Olav Hagene inkluderer bare hovedveien.  Etter samtaler med Huset og Vegens leder, Syver Bøen, er vi blitt enige om at stikkveiene med adresse Søre Fjellstølsveg også inkluderes i veilaget for de som ønsker det og ikke har egen brøyteavtale.


Hvordan kommer utgiftene til å bli fordelt på den enkelte hytteeier?
Her har vi tatt utgangspunkt i Veiloven og gjeldende rettspraksis for å ha juridisk ryggdekning for fordelingsnøkkelen. Utgangspunktet i veiloven er at dette bestemmes ut ifra lengde på vei som benyttes og i ytterste konsekvens betyr det må måles opp til hver hytte.  For at ordningen skal være håndterbar for veilagets styre og for brøyter, vil vi første året basere oss på en litt grovere inndeling basert på soner.  Det vil være en fellesdel som er lik for alle og en del som er basert på hvilken sone hytten blir liggende i.  Innkjørsler og parkeringsplasser er ikke del av veilagets ansvar og må avtales direkte med brøyter.  På vegne av hytteeierne har vi fremforhandlet det vi mener er gunstige priser på innkjørsler og p-plasser.


Min hytte ligger ikke ved en vei og jeg parkerer ved søppeldunkene eller ved kafeen om vinteren mot betaling og ønsker derfor ikke å være med I det nye veilaget.

I utgangspunktet er alle oppsittere pliktig til å bidra til vedlikehold og brøyting av veien.  Dette er uavhengig av hvor mye veien brukes.  Det vil være opp til styret i veilaget å bestemme om det skal tas hensyn til slike argumenter.

Jeg kjøpte hytta før det var anlagt veier og i tillegg bruker jeg ikke hytta om vinteren.  Jeg ønsker derfor ikke å betale for brøyting.
Se svar på spørsmålet over.  Det er rettspraksis på at en må ta hensyn til utviklingen og ikke kan påberope seg ordninger som er forankret i tidligere tiders praksis. Det at en vei ikke var der når en kjøpte hytta har vist seg å ikke være et gyldig argument.


Vinterbrøyting går ikke under definisjonen av veivedlikehold iht.  Veiloven og kan derfor ikke pålegges hytteeierne.

Dette er ikke korrekt i henhold til de juridiske råd vi har innhentet, gjeldende rettspraksis og avsagt dom i Eidsivating Lagmannsrett. Se:http://www.hegnar.no/juss/artikkel324250.ece

Jeg har innkjøring fra en annen vei enn den hytten er registrert på.

Vi har fått tilbakemeldinger om at flere har innkjøringer fra andre veier enn det som fremkommer på kartet.  Dette vil vi selvfølgelig ta hensyn til og dette vil bli justert etter hvert som vi mottar informasjon.


Det har kommet mye informasjon på kort tid.  Veilagsmøtet i Hønefoss 25. september bør av den grunn kun være et informasjonsmøte. Stiftelsesmøte kan det innkalles til senere.

Det er riktig at det har kommet mye informasjon de siste ukene, men det har sammenheng med at mange av de juridiske betraktningene samt fordelingsnøkkel ikke er ferdigstilt før nå.  Vi er allerede veldig sent ute når det gjeldet valg av leverandør av brøytetjenester og vi er nødt til å få på plass et veilag for å kunne underskrive en brøyteavtale.  Den første snøen kan falle om bare noen uker fra nå og uten brøytavtale blir det ingen brøyting.  Justeringer på fordelingsnøkkel og vedtekter vil vi kunne gjøre neste år etter at vi har gjort oss en del erfaringer gjennom denne sesongen.

Hvem skal sitte i veilagets styre?
Vi oppfordrer alle hytteeiere som kunne tenke seg å bidra til å melde sin interesse. Av praktiske årsaker vil vi foreslå at min. 2 stk fra Hytteeierforeningen blir valgt inn det første året da det er vi som har jobbet med denne saken og kjenner til problemstillingene etc.

Kan fordelingsnøkkel, vedtekter etc. som evnt. vedtas 25. september endres senere?
Ja, vi må bruke dette første året til å gjøre oss noen erfaringer og så kan vi ta dette opp på årsmøtet i veilaget neste år.


Hva skjer hvis vi ikke får etablert veilag 25 september?
Da har vi ingen brøytavtale for sesongen 2014/15.

Referat Årsmøte 2015

Referat fra årsmøtet 2015 finner du her

Innkalling til konstituering og etablering av veilag - Søndre Fjellstølen

Overordnet kategori: Nyheter

Dato: 25/9

Klokken: 17:00 - 19:00

Sted: Ringerike Gjestegård, Osloveien 77, Hønefoss tlf 32 12 74 20

Innkalling til møte om konstituering og etablering av Veilag for Søndre Fjellstølen

 1. Konstituering av veilag
 2. Etablering av veilag
 3. Orientering om brøyteavtale for sesongen 2015/2016

Vedlegg til møtet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut her dagen før møtet.


 

Informasjonskriv om vinterbrøyting 2015/2016

broyte 3 edited

Det ble den 7/9 postlagt et informasjonsskriv til alle hytteiere ved Søndre Fjellstølen vedrørende vinterbrøyting for 2015/2016.

Dersom du ikke har mottatt dette ber vi vennligst om at du går inn på "Kontakt oss" siden og legger inn din email adresse, hjemadresse og adressen på Søndre Fjellstølen.

Ønsker du medlemskap i hytteeierforeningen ber vi vennligst om at du også bemerker det i "Meldingsfeltet". Eller ved å gå inn på "Innmeldingsskjema" for hytteeierforeningen.

Styret orienterer om at det vil bli kalt inn til møte i nær fremtid, og innkalling blir kun lagt ut på www.fjellstolen.net. Informasjonskrivet som er sendt i posten finner du her.

Presentasjon om vinterbrøyting fra årsmøtet finnder du her

For styret Søndre Fjellstølen Hytteierforening

Bjørn Jarle Wiger


 

NØDNUMMER

Nødnummer

Levert av:

bgweb