Påskeskirennet Søndre Fjellstølen 2015

Påskeskirennet på Søndre Fjellstølen avholdes 4/4 kl. 12:00. Utdeling av startnumre fra kl. 10:30 ved den gamle matbutikken på Søndre.

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Etteranmelding skjer fra kl. 10:30 og frem til kl. 11:00 men det taes forbehold om fulle klasser.

Se bilder her

 

Bulletin Påsken 2015

Her ligger årets påskebulletin. Den er også sendt ut til hytteeierforeningens medlemer pr. post.

Påskebulletin


 

Årsmøte 2015 i Hytteeierforeningen

Årsmøte 02. April 2015 - Søndre Fjellstølen Hytteeierforening

Det innkalles herved til årsmøte i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening. Møtet avholdes ved Stavadalen skisenter/Makalausbua (”varmestua 2. etg”) skjærtorsdag, 2.april 2015, kl. 10.00.

Vi ber om at man ved oppmøte parkerer slik at trafikken ikke hindres, og at man fortrinnsvis benytter parkeringsplassen ved alpinanlegget. 

Det vil bli enkel servering.

Klage på nettleie gjennom SAE

En hytteeier har klaget inn Sør-Aurdal Energi til NVE på bakgrunn av at nettleien har blit økt med 40% iløpet av 2 år.

Brevet kan leses her

Informasjon om snøbrøyting 2014/2015

Søndre Fjellstølen Hytteeierforening ble lørdag den 20/9-14 informert om at snøbrøytingen ikke ville bli videreført «i den form» den har vært i frem til nå. Styret har siden den gang bl.a. vært i kontakt med Nordre Fjellstølen Hytteeierforening, tilbydere av måketjenester i kommunen og «Huset vegen» for å få en oversikt over praksis og prisnivå.

Nordre Fjellstølen Hytteeierforening har i høst vært i gjennom en tilbudsprosess og det viste seg her at det var vanskelig å få inn tilbud på denne tjenesten. Dette stemmer godt med de tilbakemeldinger vi har fått gjennom våre undersøkelser.

Styret har av tidsmessige årsaker dessverre blitt tvunget til å forholde oss til kun èn tilbyder. Vi har på vegne av medlemmene utarbeidet og fremforhandlet en rammeavtale for snøbrøyting for 2014/2015. Varigheten er på 1 år med mulighet til forlengelse. Styret er klar over at denne avtalen medfører en betydelig kostnadsøkning for en del av medlemmene. Ut fra det vi har klart å innhente av informasjon er dette dessverre prisnivået for fjellområdene i Bagn.

Det vises til vedlagte rammeavtale når det gjelder bl.a. bestilling av snømåking.

Denne saken vil bli behandlet på årsmøtet i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening i påsken 2015.

Her ligger link til rammeavtalen for snømåking.

Mvh

For styret i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening

Sverre Næss


 

Reperasjon av løypemaskinen

Løypemaskinen har vært til omfattende reparasjon, men den er nå i gang igjen. Det vil bli kjørt opp skispor i hele påskeuken.

Påskebulletin 2014

Her ligger årets Påskebulletin

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening 17.04.2014.

Ligger her.

Løypekart - Fjellstølen/Hellebekk området

Her er løypekart over Fjellstølen og Hellebekk

 

 

Motorhavari på løypemaskinen

Løypemaskinen til Fjellstølen Løypeservice SA fikk sist helg motorhavari. Vi beklager derfor delvis manglende løypepreparering sist helg.

Vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å få maskinen reparert. I mellomtiden vil vi preparere med snøscooter og sporslede når forholdene ligger til rette for det. Forøvrig har vi avklart med Hellebuklia Løypelag at vi kan påregne støtte derfra til en begrenset preparering med deres løypemaskin. Vi skal gjøre alt vi kan for snarest å komme i gang igjen med ordinær preparering.

Når slik inntreffer er det godt at du og andre skiløpere støtter oss med årlig bidrag. Skulle du ha glemt oss er en støtte til Fjellstølen Løypeservice SA, kto. 6185.05.24393 flott


 

NØDNUMMER

Nødnummer

Levert av:

bgweb