Klage på nettleie gjennom SAE

En hytteeier har klaget inn Sør-Aurdal Energi til NVE på bakgrunn av at nettleien har blit økt med 40% iløpet av 2 år.

Brevet kan leses her

Informasjon om snøbrøyting 2014/2015

Søndre Fjellstølen Hytteeierforening ble lørdag den 20/9-14 informert om at snøbrøytingen ikke ville bli videreført «i den form» den har vært i frem til nå. Styret har siden den gang bl.a. vært i kontakt med Nordre Fjellstølen Hytteeierforening, tilbydere av måketjenester i kommunen og «Huset vegen» for å få en oversikt over praksis og prisnivå.

Nordre Fjellstølen Hytteeierforening har i høst vært i gjennom en tilbudsprosess og det viste seg her at det var vanskelig å få inn tilbud på denne tjenesten. Dette stemmer godt med de tilbakemeldinger vi har fått gjennom våre undersøkelser.

Styret har av tidsmessige årsaker dessverre blitt tvunget til å forholde oss til kun èn tilbyder. Vi har på vegne av medlemmene utarbeidet og fremforhandlet en rammeavtale for snøbrøyting for 2014/2015. Varigheten er på 1 år med mulighet til forlengelse. Styret er klar over at denne avtalen medfører en betydelig kostnadsøkning for en del av medlemmene. Ut fra det vi har klart å innhente av informasjon er dette dessverre prisnivået for fjellområdene i Bagn.

Det vises til vedlagte rammeavtale når det gjelder bl.a. bestilling av snømåking.

Denne saken vil bli behandlet på årsmøtet i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening i påsken 2015.

Her ligger link til rammeavtalen for snømåking.

Mvh

For styret i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening

Sverre Næss


 

Reperasjon av løypemaskinen

Løypemaskinen har vært til omfattende reparasjon, men den er nå i gang igjen. Det vil bli kjørt opp skispor i hele påskeuken.

Påskebulletin 2014

Her ligger årets Påskebulletin

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening 17.04.2014.

Ligger her.

Påskeskirennet 2014

Overordnet kategori: Nyheter

 

Påskeskirennet 2014

Vi nærmer oss det årlige påskeskirennet på Søndre Fjellstølen- et svært hyggelig arrangement for store og små. Vi håper dere vil bidra til at denne trivelige tradisjonen fortsetter.

Løypekart - Fjellstølen/Hellebekk området

Her er løypekart over Fjellstølen og Hellebekk

 

 

Motorhavari på løypemaskinen

Løypemaskinen til Fjellstølen Løypeservice SA fikk sist helg motorhavari. Vi beklager derfor delvis manglende løypepreparering sist helg.

Vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å få maskinen reparert. I mellomtiden vil vi preparere med snøscooter og sporslede når forholdene ligger til rette for det. Forøvrig har vi avklart med Hellebuklia Løypelag at vi kan påregne støtte derfra til en begrenset preparering med deres løypemaskin. Vi skal gjøre alt vi kan for snarest å komme i gang igjen med ordinær preparering.

Når slik inntreffer er det godt at du og andre skiløpere støtter oss med årlig bidrag. Skulle du ha glemt oss er en støtte til Fjellstølen Løypeservice SA, kto. 6185.05.24393 flott


 

Kjøre hytteeier - bruker av løypesystemet

Løypeservice SA er eid av Søndre og Nordre Fjellstølen hytteeierforeningen som eier og drifter løypemaskinen som du sikkert har sett.

Vi har ambisjoner og plan for sesongen 2013/14 om å øke frekvensen for å preparere eksisterende løypenett. VI tester nå i tillegg ut scooter kjøring med sporsleide for om mulig utvide sesongen tidlig høst/vår når løypemaskinen ikke kan kjøre og for kjøring i enkelte midtuker senere i sesongen.

Løypekjøring med Scooter

Påsken er her, og prognosene er fantastiske. Hvite vidder, sol og flotte spor! Vi i løypelaget har jobbet godt denne vinteren med på tilrettelegge for best mulig opplevelser på ski. Men mange av oss opplever at sporene fort blir dårlig når det har vært vind etter kjøringen. Da er de gjerne blåst igjen. Det tar innpå 8 timer å kjøre løypenettet vårt, og det sier seg selv at det da blir en umulig oppgave å holde nypreppede spor gjennom en vindfull dag eller natt.
Med scooter går kjøringen vesentlig raskere, og vi ønsker derfor allerede i påsken å prøve scooterkjøring. Vi har fått låne en sporsetter, så dersom du ser scooteren med sporsetter så er dette altså en prøveordning for å få erfaring. Kjøringen med scooter i påsken blir kanskje prøvd på traseer som vanligvis ikke kjøres med løypemaskinen. Denne setter kun ett spor, så en fullgod løsning er det jo ikke, men likevel kan resultatet være langt bedre enn ingen spor. Vi ønsker iallefall å prøve for å gjøre turen din så god som mulig.

God påske ønskes fra oss i Løypelaget Nordre og Søndre Fjellstølen.

NØDNUMMER

Nødnummer

Levert av:

bgweb